Aerodynamická analýza a návrh úprav podvozkové gondoly letounu L 410 NG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou proudění kolem podvozkové gondoly letounu L 410 a její následnou aerodynamickou optimalizací. V první části je v rámci kalibrační úlohy zpracována známá geometrie, jejíž parametry byly ověřeny tunelovým měřením, následující části pak zahrnují návrh vlastní optimální geometrie, tvorbu výpočetní sítě a její výpočet a konečné zhodnocení výsledků.
This diploma thesis deals with the flow analysis around the landing gear nacelle of L 410 and with its following aerodynamical optimalization. In the first part the calibration is performed on the known geometry which was tested in wind tunnel. The following parts contain own design of the optimal geometry, design of the computional mesh with its numerical solution and results evaluation.
Description
Citation
PUKL, M. Aerodynamická analýza a návrh úprav podvozkové gondoly letounu L 410 NG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO