Manažer stolních deskových her

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo odstranit chyby, které se v dosavadním programování nacházely, implementovat možnost pořádání různých forem turnajů a přidat podporu her piškvorky, dáma, šachy a go. Bylo také třeba naprogramovat možnost hry člověka pro lepší ladění umělých inteligencí, které proti sobě pomocí manažeru hrají deskové hry. Jako vedlejší cíl bych uvedl implementaci standardního protokolu ve hře piškvorky, který umožňuje připojit obecné umělé inteligence. Z počátku textu pojednávám o teoretických východiscích problému, o deskových hrách a jejich pravidlech a následně o návrhu algoritmů. Dále následuje shrnutí implementace a její realizace. V závěru je také zmíněno, jaká rozšíření by šla do manažeru přidat.
The main goal of this bachelor work was to remove errors from actual programming, to implement possibility of arranging different forms of tournaments and to add support for games gomoku, checkers, chess and go. It was also necessary to programm possibility of human play for better debugging of artificial intelligences, which are playing against each other in this manager. As a minor goal i would mention implementation of standard protocol in game gomoku, which supports connection for universal artificial intelligences. From begginning I discuss theoretical solutions of given problem, board games, their rules and algorithm proposal. Next, there is a summary of implementation and its realization. In the end posible extentions of manager  are  mentioned.
Description
Citation
KOUŘIL, J. Manažer stolních deskových her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO