Metody časového plánování ve výstavbových projektech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá metodami časového plánování ve výstavbových projektech a popisuje základní pojmy, které s tímto tématem souvisí. Cílem této bakalářské práce je aplikace vybraných metod časového plánovaní na konkrétní zakázku a následné porovnání jednotlivých metod.
Bachelor´s thesis deals with the subject of time planning methods in construction project management and describes the basic concept which is related to this particular topic. The aim of this bachelor´s thesis is to apply chosen time planning methods on specifis contract and subsequent comparison of individual methods.
Description
Citation
KOVÁŘOVÁ, D. Metody časového plánování ve výstavbových projektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Mária Zúbková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. (člen) Ing. Jana Nováková (člen) doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jitka Matějková (člen) Ing. Marie Rusinová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO