Model robotického stolního fotbalu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vyhodnoceni polohy míčku kamerou Raspberry Pi na hrací ploše robotického stolního fotbalu společnosti B&R a návrh komunikačního protokolu mezi Raspberry Pi a PC. První část práce je věnována existujícím řešením robotického stolního fotbalu a seznámením se s používaným hardwarem. Druhá, praktická část, je věnována návrhu správného algoritmu pro vyhodnocení polohy míčku na hrací ploše robotického stolního fotbalu. Také je věnována návrhu komunikačního protokolu Raspberry Pi – PC pro model robotického stolního fotbalu.
The aim of this bachelor’s thesis is to evaluate the position of the ball by Raspberry Pi camera on the playing area of B&R’s robotic table football and design of a communication protocol between a Raspberry Pi and a PC. The first part of the thesis is devoted to the existing solutions of robotic table footballs and a familiarization to the used hardware. The second, practical part, is devoted to the design of the correct algorithm for evaluating the position of the ball on the playing area of robotic table football. It is also devoted to the design of communication protocol Raspberry Pi – PC for a robotic table football model.
Description
Citation
KOROTYNSKIY, A. Model robotického stolního fotbalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO