Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výzkum spokojenosti zákazníků společnosti All Inclusive Estates s.r.o. Teoretická část popisuje problematiku marketingového výzkumu. Praktická část analyzuje spokojenost zákazníků zprostředkovanou na základě dotazníkového šetření. Práce obsahuje návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků.
This bachelor thesis is focused on issue of customers satisfaction in company All Inclusive Estates s.r.o. The theoretical part describes the problematics of marketing research. Practial part provides analysis of customer satisfaction mediated pursuant of questionnaire. Thesis contains suggestion for the increase customer satisfaction.
Description
Citation
CAJZLOVÁ, N. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky: Ing. Pavel Holek - Jak může ČNB ovlivnit reálitní trh? - odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Jaký očekáváte ekonomický přínos z marketingových eventů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO