API server pro IS VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této práce je vytvoření nového REST API pro IS VUT a uživatelského rozhraní pro jeho administraci. Součástí této práce je také implementování ukázkových koncových bodů pro vybranou studijní agendu. REST API je implementováno s využitím aplikačního rámce Nette. Tento aplikační rámec byl především rozšířen o nový algoritmus pro směrovaní, o podporu automatické serializace a deserialize dat a o podporu automatického mapování. Pro usnadnění vývoje i používání nového REST API je součástí práce také automatické generovaní dokumentace dle specifikace OpenAPI. Výsledkem této práce je nové REST API, které usnadňuje přidávání nových koncových bodů pro čtení a zápis.
The main goal of this work is to create a new REST API for BUT IS with a user interface for its administration. This work also includes the implementation of sample endpoints for a selected study agenda. The REST API is implemented using the Nette application framework. In particular, this application framework is extended with a new routing algorithm, support for automatic data serialization and deserialization, and support for automapping. This work also includes an automatic generation of documentation according to the OpenAPI specification to simplify the development and use of the new REST API. The outcome of this work is a new REST API that simplifies the addition of new read and write endpoints.
Description
Citation
MUDRÁK, I. API server pro IS VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO