Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce definuje výhody a nevýhody nasazení a využívání systémů počítačové podpory. Porovnává dostupná řešení systémů v praxi a na základě porovnání navrhuje řešení pro zvýšení efektivnosti výroby.
The Bachelor thesis deals with the issue of the effective use of modern computer supports for management of technological process. There is a special emphasis on the positive and the negative points of using supporting computer systems. It compares the accessible solutions of systems in the standard practice and on the basis of this comparison it offers a suggestion for improving the production efficiency.
Description
Citation
NÁCHODSKÝ, L. Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Simona Hutařová, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. Otázky: Posuvy 8000-12000 /min uvedené v práci - přesnit. Kde může být problém, pokud Vericut nalezne v programu chybu, ale simulace CLS dat ukazuje, že je vše v pořádku? Lze přidávat do databáze nové nástroje? Jaká data jsou k tomu potřeba? Jak je databáze nástrojů aktualizována? Způsob návrhu výrobku - v čem, jak? Jak ušetří Vericut čas normovači a programátorovi? Jaká je optimální poloha nástroje vůči povrchu při 5osém obrábění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO