Návrh palivového pohonu ultralehkého letounu s využitím palivových článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem pohonu ultra-lehkého letounu s využitím technologie palivových článků. Jsou zde popsány jednotlivé druhy palivových článků a možných paliv, elektrických motorů a dalších dílčích částí potřebných pro sestavení fungujícího pohonu jako celku. Dále je v práci popsána současná situace na trhu s technologiemi palivových článků, výrobních zařízení a zásobníků vodíku. Součástí jsou rovněž konstrukční výkresy navrhovaného řešení zadání.
This work deals with development of propulsion for ultralight plane with using fuel cells technology. This thesis is described different types of fuel cells, fuels, electric motors and other component parts needed to build a functioning drive as a whole. The thesis also described situation in the market of fuel cell technology, production facilities and hydrogen tanks. Work includes part of the design drawings of the proposed solutions of thesis.
Description
Citation
SMETANA, M. Návrh palivového pohonu ultralehkého letounu s využitím palivových článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student Bc. Martin Smetana seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Návrh palivového pohonu ultralehkého letounu s využitím palivových článků . Odpověděl na otázku oponenta - Uveďte orientační rozvahu hmotnostních a výkonových parametrů navrhovaných zařízení pro uváděný letoun. Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO