Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány základní principy a aplikace piezoelektrických rezonančních struktur. Praktická část se věnuje simulaci rezonátorů pomocí metody konečných prvků v simulačním prostředí ANSYS® Workbench, jejich výrobě a ověření funkčnosti a přesnosti simulací.
Basic principles and processes used during fabrication of microelectromechanical systems are presented in this work. This thesis is focused on material properties, deposition, lithographic and micromachining processes. Fundamental principles and applications of piezoelectric resonant structures are described as well. Final part of this work is devoted to simulation of resonant beams using FEM method in ANSYS® Workbench, practical fabrication and characterization of piezoelectric MEMS resonators.
Description
Citation
KLEMPA, J. Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) Ing. Michal Řezníček, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na otázky komise. 1) Dokázal byste odhadnout vliv mechanického pnutí na hodnotu rezonační frekvence struktury kantileveru a popište možné postupy minimalizace mechanického pnutí. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO