Návrh personální strategie malého podniku.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je navrhnutí personální strategie soukromého podniku plánujícího nábor zaměstnanců. Tohoto bude dosaženo analýzou vybraného podniku, jejich aktivit a interních procesů k bližšímu porozumění fungování podniku a analýzou trhu práce která pomůže zúžit výběr potenciálních zaměstnanců podle požadovaných kritérií. První část je teoretická a obsahuje definici personální strategie, řízení zaměstnanců, popisuje personální praktiky a jak je implementovat. Jako druhá je část metodologická, kde je popsán postup sběru potřebných dat jak z interního, tak externího prostředí. Poté následuje část analytická, kde jsou vypsány výsledky výzkumných strategií popsaných v předchozí části. Jako poslední je část návrhová, kde je pomocí výsledků výzkumu popsán návrh personální strategie daného podniku.
The aim of this paper is to propose a personnel strategy for a private company planning to recruit employees. This will be achieved by analysing the selected company, their activities, and internal processes to further understand the operation of the company and by analysing the labour market to help narrow down the selection of potential employees according to the desired criteria. The first part is theoretical and includes a definition of HR strategy, employee management, describes HR practices and how to implement them. The second part is methodological and describes the process of collecting the necessary data from both internal and external environments. This is followed by the analytical section where the results of the research strategies described in the previous section are listed. Last is the proposal section, where the research results are used to propose the HR strategy of the company.
Description
Citation
HEKRLA, M. Návrh personální strategie malého podniku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Supervisor´s question - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Why you don´t mention any citation in the chapter about the company? Partially answered. doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - Do you recommend any personal trainings for employees? If yes, in which area? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Unlogical structure of your analysis. Why the business model proceeds the business strategy? Partially answered. What is the personal strategy that you have proposed? Not answered. Where is the logic of your proposal? Not answered. I canˇt find any personal costs in analytical part. Not answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO