Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA (Low Power Wide Area). Práce obsahuje informace o nejpoužívanějších LPWA technologiích, zkoumá se jejich bezpečnostní architektura a možné hrozby. Součástí práce je podrobný popis protokolů LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) včetně architektury, možných útoků, rozlišení bezpečnostní architektury v nové a staré verzi. Práce obsahuje návrh a realizaci dvou scénářů bezpečnostních incidentů a jejich následnou detekci, jedná se o jamming a výpadek brány. V rámci detekce byla vytvořena webová aplikace, která je schopna v reálném čase detekovat bezpečnostní incidenty na základě střední hodnoty RSSI (Received Signal Strength Indicator) a očekávaného času přenosu zprávy.
The bachelor’s thesis deals with the issue of recognizing security incidents in LPWA (LowPower Wide Area) networks. Thesis contains information about the most used LPWA technologies, examines their security architecture and possible threats. Part of the work is a detailed description of LoRaWAN protocols, including architecture, possible attacks, distinguishing security architecture in the new and old versions. Work contains implementation of two security incident scenarios and their subsequent detection: jamming and gateway disconnection. As part of the detection, was created a web application that is able to detect real-time security incidents based on the average value of RSSI (Received Signal Strength Indicator) and the expected time of message transmission.
Description
Citation
SHESTOPALOV, A. Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci. Otázky oponenta: Jaký je možný přístup k detekci útoků v případě, že zařízení je běžně v pohybu, a tedy hodnoty síly přijatého signálu jsou velmi proměnné? -Student dostatečně vysvětlil otázku. Jak lze detekovat útoky v případě, že zařízení nemá pevně definovaný interval odesílání zpráv? -Student dostatečně vysvětlil otázku. Otázky komise: Rozdíl hodnot RSSI? -Student dostatečně vysvětlil otázku. Co bylo účelem odpojením brány v rámci testu? -Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO