Stabilitní analýza ocelových konstrukcí s imperfekcemi

Abstract
Tato práce se zabývá řešením stabilitních problémů rovinných prutových konstrukcí. Jsou v ní popsány použité výpočetní algoritmy a metodika postupu k prozkoumání chování těchto konstrukcí. Je zde představen diskrétní výpočetní model ocelového vzpěradla. Konstrukční deformace jsou vyhodnoceny hledáním minimální potenciální energie. Byl zkoumán vliv svislého posunutí vrcholového kloubu kombinací metody step-by-step a Newtonovy iterace. V modelu jsou zahrnuty vlivy symetrické a nesymetrické počáteční tvarové geometrické imperfekce osy prutů. Dále se práce věnuje mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.
The aim of this work is focused on soluti0on stability problem of planar bar structures. The calculation algorithms and methods used for analysis of behavior of these structures are described. The discrete computational model of steel of von Mises planar truss is presented. The structure deformation is evaluated by seeking the minimal potential energy. The effect of vertical displacement of top joint is determined by step-by-step method, and Newton iteration. Symmetric and asymmetric effects of initial shape of geometric imperfections of axes of struts are used in the model. The work is focused on another step in research of mapping of potential energy of elastic structures with aim at arch structures. For selected hinged arch loaded by displacement in the midpoint, the area of two concurrently existing postcritical statical equilibrium states is scanned using dynamical relaxation and applying of a set of designed mapping methods.
Description
Citation
KALINA, M. Stabilitní analýza ocelových konstrukcí s imperfekcemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. (člen) prof. Dr.techn. Ing. Michal Varaus (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-10-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO