Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. za období 2011–2015. Práce je rozdělená do tří části. První část popisuje základní teoretická východiska a pojmy, které se týkají problematiky finanční analýzy. V druhé části jsou tyto teoretické poznatky využity prakticky a na základě finanční analýzy je popsán současný finanční stav společnosti. V závěrečné části jsou návrhy na zlepšení současného finančního stavu společnosti.
The aim of this Bachelor thesis is the measurement of business performance of the company Rodinný pivovar BERNARD a.s. for the period 2011 – 2015. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical basis and terms which relate to issues of the financial analysis. In the second part, these theoretical basis are practically used and on the basis of financial analysis there is described the current financial condition of the company. In the final part there are proposals to improve the current financial status of the company.
Description
Citation
NOVÁK, M. Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Křížová, Ph.D.: Proč myslíte, že se firmy nezabývají dříve dobou obratu pohledávek a závazků? Myslíte si, že skonto ve výši 0,23 % je motivační? Jak jste dané procento vypočítal? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO