Návrh metody pro testování elektricky asistovaných turbodmychadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou testování elektricky asistovaných turbodmychadel. Úkolem práce je aplikovat zavedené způsoby výkonového mapování kompresorové strany konvenčních turbodmychadel pro turbodmychadla elektricky asistovaná. Zavedení testovacích standardů pro EAT turbodmychadla. Součástí práce je vytvoření programu pro výpočet sledovaných charakteristik turbodmychadla. Program je rozšířen o charakteristiky generátoru elektricky asistovaného turbodmychadla. Vytvořený program bude sloužit jako základ kontroly dat pro testované motosport aplikace.
The Diploma thesis deals with the testing of electrically assisted turbochargers. Aim of this work is to apply the established way of the performance testing of conventional turbochargers for electrically assisted turbocharger. Part of this work is to create a program for the calculation of the observed characteristics of the turbocharger. The program is extended to the characteristics of the generator for electrically assisted turbocharger. The program will serve as a basic for control the data for tested motorsport applications.
Description
Citation
STANĚK, L. Návrh metody pro testování elektricky asistovaných turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Diplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky oponenta a v rámci rozpravy k diplomové práci zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Na str. 88 se hovoří o isoentalpické entropii, vzápětí o entalpii. Prosím vysvětlete vztah a zda jste uvažoval entropii, či entalpii. Napište základní vztah pro entalpii. Využijte například diagramu T-s.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO