Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se soustředí na zhodnocení finanční situace společnosti QUALIFORM, a.s. v období od roku 2017 do roku 2021. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a specifikaci vybraných ukazatelů a pojmů. Druhá část se zaměřuje na představení společnosti a popisuje její historii a hlavní činnost podnikání. Třetí část práce obsahuje výpočty finanční analýzy, včetně prezentace výsledků. Nakonec jsou v práci uvedeny vlastní návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of QUALIFORM, a.s. in the period from 2017 to 2021. The first part of the thesis is devoted to the theoretical background and specification of selected indicators and concepts. The second part focuses on the introduction of the company and describes its history and main business activities. The third part of the thesis contains the calculations of the financial analysis, including the presentation of the results. Finally, the thesis presents its own proposals for improving the financial situation of the company.
Description
Citation
KUDLOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Otázky oponenta: odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Proč jste analzyovala faktoring pouze u dvou finančních institucí? - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Propočítala jste náklady na zaměstnance oproti firmě na vymahání pohledávek? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO