Podnikatelský plán pro založení tanečního studia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení tanečního studia ve Valašském Meziříčí. Bakalářská práce obsahuje teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu trhu a zákazníků, marketingový plán, organizační plán a finanční plán. Na základě provedených analýz a finančního plánu je posouzena realizovatelnost podnikatelského plánu v praxi.
This bachelor´s thesis focuses on proposal of business plan for dancing school foundation in Valašské Meziříčí. The bachelor thesis includes the theory necessary for its creation, market and customer analysis, marketing plan, management plan and financial plan. On the basis of analysis and financial plan is assessed the feasibility of business plan in practise.
Description
Citation
KLEINOVÁ, E. Podnikatelský plán pro založení tanečního studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Dobřický - S kolika zákazníky je počítáno na jednu lekci? - odpovězeno doc. Dobřický - Ceny byly stanoveny na úrovni konkurence, nebo vyšší? - odpovězeno Ing. Brychta - Za jakých podmínek by byl projekt rentabilní? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO