ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Hudební centrum)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Novou kultúrnou stavbou v zápatí parku v navrhovanom južnom centre by sa malo byť HUDOBNé CENTRUM. Zámer reaguje na nový regulačný plán a vzniká budova ktorá zabraňuje priamemu styku s nepríjemnou rušnou dopravou. Z urbanistického hradiska tvorí tak náruč, pomyslený zhluk v príjemnom okúzlení kvalitnej hudby. Vstup do budovy je sprevádzaný cez park s príjemným mobiliárom a úpravami, a s bohatosťou výhľadov cez odkrytý viadukt a jeho línovu symboliku. Hlavnou náplňou je Synfonický sál s kapacitou 1300 pax, komorný sál pre 280 návštevníkov a ďalej malý komorný sál pre 100 ľudí či nových nadějných hudobníkov. Zámerom návrhu bolo, aby sály nefungovali iba počas nočného života koncertov, ale aj počas dňa a tak bližšie približovala svet hudby. Centrum zahŕňa hudobnú školu, malé obchodíky a kaviareň, v ďalšom ramene zázemie zamestnancov a hudobníkov. Reakcia tvarov vychádzala z urbanistického tvaroslovia až po interiér, a takmer všade sa objavujú nepravidelné ramená objatia v líniach aj priestore. Architektonické stvárnenie vyjadruje hmotami funkcie ktoré budova obsahuje. Za materiálové stvárnenie preberá tvrdosť a žilnatú belobu spišského travertínu v kombinácii s plišovým teplým interiérom kráľovskej modrej farby. Architektonické prvky doladzujú kovové detaily s vysokým strieborným leskom. Vstupte do objatia hudby…
The new project in the path of park of New South Center of Brno would by Music center. The device reacts on new regulatives in zone. There is rising the building that prevents direct contact with unpleasant waves of trfic. The fort is so urban arms, in a pleasant thought cluster charmed quality music. Enter the building is accompanied by a pleasant park with urban furniture and modifications, and richness of perspectives uncovered through the viaduct . The main task is Synfonic hall with a capacity of 1300 pax, chamber hall for 280 guests and also small chamber hall for 100 people or future new musicians. The proposal was that the space did not work only during night-life concerts, but also during the day and more so approaching the world of music. Center includes a music school, shops and cafe in the next arm background staff and musicians. Response shapes based on urban morphology continue to the interior, and almost everywhere they appear irregular arms embrace in the lines and space. Architectural design features that expresses fuel building contains. Material for rendering takes hardness and white veined travertine Spis combined with warm interior textil in colors of royal blue, the complet of interior quality complement metalic elements and details with high gloss silver. Come into the embrace of music…
Description
Citation
HASAJOVÁ, Z. ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Hudební centrum) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Zbyněk Pech (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO