Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, která byla připojena do závazných referenčních systémů a kostel byl zaměřen pomocí terestrických metod geodézie. Výsledkem práce je účelová mapa nejbližšího okolí kostela v měřítku 1:200 a pohledy na fasádu kostela ze čtyř světových stran.
The Bachelor Thesis deals with surveying of the church of St. Vitus in Havlíčkova Borová in Vysočina region. The outcome of the Thesis should serve as a basis for reconstruction of the church. On the location was constructed auxiliary survey network with the GNSS technique. This network was attached to the binding reference systems and the church was surveyed with the terrestial methods of land surveying. The outcome of the Thesis is thematical map of the location in the scale 1:200 and the side views of the church.
Description
Citation
STRÁNSKÁ, P. Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO