Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. Finanční situace je posouzena za pomoci metod finanční analýzy. Za pomoci VBA, které je součástí MS Excel 2007, je vytvořen algoritmus pro výpočet potřebných ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků jsou zjištěny nedostatky v oblasti finančního zdraví podniku a následně navržena opatření pro zlepšení finanční situace podniku v budoucnu.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. The financial situation is assessed using the methods of financial analysis. With Visual Basic for Application, which is part of MS Excel 2007, an algorithm is created to calculate the necessary indicators of financial analysis. Based on the results is assessed financial situation of the company and defined weaknesses and proposes measures to improve their future financial situation.
Description
Citation
RICHTROVÁ, K. Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce: Odpovězeno. Otázky oponenta práce: Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO