Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu o požadované nosnosti 32 t a pojezdové rychlosti 25 mmin^(-1) . Hlavním cílem je návrh pojezdového mechanismu skládajícího se z pohonu, brzd a s nimi spjatých komponentů, jako jsou rám, kola, hřídele, ložiska a pera a následná kontrola vybraných částí. Práce obsahuje výpočty důležité pro tuto kontrolu, návrh podvozku jeřábové kočky a pevnostní výpočty některých komponentů. Součástí práce je i výkresová dokumentace.
This bachelor thesis is concerned with design of drive mechanism for bridge crane trolley with demanded load capacity 32 t and traveling speed 25 mmin^(-1). The Main objective is design of the drive mechanism, consisting of drive, brakes and parts directly related, as the frame, wheels, shafts, bearings, couplings and control of the chosen parts. This work contains important calculations for this control, designed undercarriage of the crane trolley and stress analysis of some components. Part of this thesis is also the drawing documentation.
Description
Citation
BOHDÁLEK, M. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO