Optimalizace zdanění vybraného daňového subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění vybraného právního subjektu, dle platné legislativy ČR. V první části práce bude uvedena daňová problematika, která bude zaměřena na daňové subjekty, veškeré náležitosti před a po založení a ukončení ekonomické činnosti a výpočet daňové povinnosti, dle nového občanského zákoníku.
The bachelor thesis is focused on optimalizacion taxes of selected law subject, according to valid legislation of Czech Republic.The first part of my work will be listed tax matters, which will be focused on tax subject, all the essentials before and after foundation and dissolution of economic activity and figuring tax liability according to new Civil Code.
Description
Citation
HAVELKOVÁ, I. Optimalizace zdanění vybraného daňového subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doktorka Hanušová - Byla pri formulaci doporučení zohledněna možnost optimalizace daň. základu (např. tvorba rezerv, a pod.) Ing. Irein - Zohledňovala jste ve své práci i odvody sociálního a zdravotního pojištění? Jakou povinnost bude mít společník pokud bude pobírat pouze podíl na zisku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO