Snižování mechanických ztrát motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech a ukazuje metody a způsoby k jejich zjišťování. Dále představuje moderní trendy při snižování mechanických ztrát.
This bachelor thesis deals with the mechanical losses in combustion engines and demonstrates methods and techniques for their detection. It also presents the modern trends in reducing mechanical losses.
Description
Citation
ČERNOHOUS, T. Snižování mechanických ztrát motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázku oponenta: Jaké zásadní konstrukční změny za účelem snížení mechanických ztrát je možno v posledních letech pozorovat na motorech osobních automobilů například v oblasti rozvodového mechanismu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO