Demonstrační aplikace pro mobilní robot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat je do dlaně nedaleko stojícího člověka. Práce se věnuje mimojiné i popisu robotického operačního systému, na jehož základech byla aplikace vytvořena, a popisu simulátoru Gazebo. Dále je detailně rozebrán algoritmus pro detekci tenisového míčku založený na filtraci obrazu na základě barvy a použití Houghovy transformace a princip detekce pomocí kaskády klasifikátorů Haarových příznaků, využitý pro detekci lidské dlaně.
This work deals primarily with the design and principles used for the creation of Ball Picker demonstration application for mobile robot TurtleBUT2. The robot controlled by this application is capable of picking up tennis balls spread around and placing them into the hand of a nearby person. Among others, the work describes the robot operating system the application is based on and simulator Gazebo. Also, it provides the detailed analysis of the algorithm for tennis ball detection based on the image color filtration and the usage of Hough transform as well as principles of detection with Haar feature-based cascade classifier used for human hand detection.
Description
Citation
PROKOPOVÁ, D. Demonstrační aplikace pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Popište postup výpočtu 3D pozice objektu z obrazových a hloubkových dat v souřadném systému robota. Jaké vyvstaly problémy při přenosu řešení ze simulovaného prostředí do reálného? Jak je navrhujete řešit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO