Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Kodak EasyShare Z612

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Kodak EasyShare Z612. Hlavním cílem těchto materiálů je sloužit jako podpora pro výuku na univerzitě třetího věku. První část popisuje problematiku digitální fotografie a výběr technologií vhodných pro implementaci. Druhá část popisuje jednotlivé etapy tvorby simulátoru. V závěru práce jsou probrány dosažené výsledky a navržena možná budoucí rozšíření.
This bachleor's thesis deals with creation of manual and simulator of Kodak EasyShare Z612 digital camera. The main goal of these materials is to serve as support for teaching at the university of third age . The first part of this document describes problems of digital photography and selection of appropriate technologies for implementation. The second part describes different stages of simulator creation. Achievements and possible future extensions are discussed at the end of thesis.
Description
Citation
MICHÁLEK, V. Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Kodak EasyShare Z612 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO