Technologie výroby vertikálního kabelového žlabu pro nízkonapěťové rozvaděče ABB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce představuje návrh technologie výroby vertikálního kabelového žlabu pro nízkonapěťové rozváděče firmy ABB. Sestava je složena ze dvou částí. Kabelový žlab a stínící přepážka jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu 11 321, jakosti DX52D+Z275 MB o tloušťce materiálu 1 mm. Na základě studie a výpočtů byla navržena výroba součásti pomocí děrování, řezání laserem, ohýbání na ohraňovacím lisu a spojení jednotlivých částí pomocí metody clinching. Vše doloženo výpočtem a výkresovou dokumentací.
The bachelor thesis presents the design of the technology for production of a vertical cable tray for ABB low voltage switchboards. The assembly consists of two parts. Cable gutter and shielding partition are made of galvanized sheet 11 321, quality DX52D+Z275MB with material thickness 1 mm. Manufacturing of the component by means of punching, laser cutting, bending on the bending press and joining of individual parts using the clinching method was designed based on the study and calculations. Everything is documented by calculation and drawing documentation.
Description
Citation
ŠÍN, M. Technologie výroby vertikálního kabelového žlabu pro nízkonapěťové rozvaděče ABB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Zkušební komise byla seznámena s obsahem bakalářské práce. Student zodpověděl dotazy oponenta. 1. Jaký význam má velikost síly a práce při volbě lisu? 2. Jaká je funkce setrvačníku? 3. Může v místě řezu laserem na Vaší součásti dojít ke korozi? 4. Jak zabráníte odstranění zinkové vrstvy z plechu při řezání laserem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO