Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na zlato a stříbro v České republice, analýzou současné situace na trhu drahých kovů a zhodnocením marketingu společnosti ABC a dvou jejích konkurentů. První část práce je zaměřena na teoretická východiska marketingu, marketingové strategie a trhu investičního zlata a stříbra. Druhá část se zabývá analýzou současné situace na trhu investičního zlata a stříbra v ČR a analýzou činnosti společnosti ABC v komparaci se dvěma zvolenými konkurenty. Ve třetí části je návrh marketingové strategie pro danou společnost.
The bachelor’s thesis deals with issues of marketing strategy for precious metals sales focused on gold and silver in the Czech Republic, the analysis of current situation at the precious metals market and rating of up-to-date marketing of ABC company and its two competitors. The first part of the thesis is focused on theoretical basis of marketing, marketing strategy and investment-designated gold and silver market. The second part deals with analysis of current situation at the investment-designated gold and silver market in the Czech Republic and with analysis of activities of ABC company in comparison with its two selected competitors. The third part contains suggestion of marketing strategy for the analyzed company.
Description
Citation
LÍBEZNÝ, L. Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Milan Chytil (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka vedoucího práce: Viz příloha Odpovězeno. Otázka oponenta práce: Viz příloha Odpovězeno. Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA: Jaké jsou další důvody poklesu tržeb společnosti, mimo uvedených v bakalářské práci. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO