Studie vkládání hardwarových trojských koní do procesorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na specifický aspekt kybernetické bezpečnosti, známý jako hardwarové trojské koně, což jsou zákeřné útoky integrované přímo do elektronických komponent. Práce začíná analýzou architektury a funkce hardwarových trojských koní, zkoumá jejich různé typy a klasifikace, a prozkoumává metody jejich detekce a prevence. Dále se práce věnuje tomu, jak tyto útoky mohou ovlivnit napadená zařízení a jaká závažná bezpečnostní rizika mohou způsobit. Práce obsahuje návrh a implementaci trojského koně pro jednoduchý procesor.
This bachelor's thesis focuses on a specific aspect of cybersecurity known as hardware trojans, which are insidious attacks integrated directly into electronic components. The work begins with an analysis of the architecture and function of hardware trojans, examining their various types and classifications, and exploring methods for their detection and prevention. Furthermore, the thesis investigates how these attacks can impact compromised devices and how they can pose serious security risks. This thesis contains a design and implementation of a Trojan horse for a simple processor.
Description
Citation
ŠVIKOVÁ, J. Studie vkládání hardwarových trojských koní do procesorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-23
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO