Konstrukce umělé překážky na simulátor vozovky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí umělých překážek na simulátor vozovky KOLOTEC, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část je věnována rozborem vybraným typům simulátorů vozovky, jež se vyskytují v dopravním průmyslu. Ve druhé části je popsán význam měření na simulátorech vozovky a simulátor KOLOTEC. Poslední část se zabývá řešením a rozborem vybraných konstrukcí.
This bachelor’s thesis is deals with constructions of artificial ramps for the road simulator KOLOTEC, which is placed in the laboratories of the Institute of Machine Design. The first part is devoted to different kinds of road Simulator used in the transport industry. The second part describes the importance of measuring on road simulators and the simulator KOLOTEC. The last part deals with solutions and analysis of chosen mechanical constructions.
Description
Citation
KOMENDA, L. Konstrukce umělé překážky na simulátor vozovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO