Kreativní ekonomika – vybrané ekonomické, právní, amsmediální a informační aspekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Description
Keywords
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2011, IV, č. 6, s. 88-89. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/738-cislo6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO