Detekce obličejových rysů v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí obličeje a obličejových rysů v obraze. Zaměřuje se především na metodu, která využívá k detekci barevného modelu lidské kůže. Touto metodou nalezne všechny body odpovídající barvě kůže a pomocí morfologických operací shlukne body do kandidátních oblastí obličeje a následně v nich vyhledá pomocí Sobelova operátoru obličejové rysy. Obsahem je také částečná implementace detektoru v jazyce C za pomocí knihovny OpenCV.
This bachelor's thesis deals with facial features detection in images. Especially, a skin color detection algorithm is addressed. This method find all pixels corresponding to the skin color and clusters them into candidate face regions by the help of morfological operations. Afterwards, using the Sobel operator, all facial features are located accurately. Implementation of the proposed facial feature detector based on the well known OpenCV library is presented too.
Description
Citation
DEL FAVERO, R. Detekce obličejových rysů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-02-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO