Zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském záměru. Praktická část je zaměřena na konkrétní podnikatelský plán pro založení a zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců.
The main objective of this bachelor thesis is to make a business plan for the Foundation of a Healthcare Institute for Employees. The theoretical part deals with the basic information about a business plan. The practical part is focused on specific business plan for the establishment the Foundation of a Healthcare Institute for Employees.
Description
Citation
BARTOŇ, J. Zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Námitka - Nesplnil jste cíle práce; Otázka: Kde je v práci podnikatelský záměr, který uvádíte v cíli práce? NEODPOVĚZENO JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. - Námitka - Uvádíte 3 cíle práce, ale nesplnil jste ani jeden z nich.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO