Bin Picking pro 2D objekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľmi tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky bin pickingu a návrh aplikácie pre 2D robotické videnie na identifikáciu objektu zo známej množiny s praktickou aplikáciou pri pohybe objektu vo vozíku po ose. Teoretická časť práce obsahuje rešerš bin pickingu a detailný prieskum využvaných metód v počítačovom videní. Praktická časť práce popisuje program vytvorený v prostredí MATLAB a algoritmy, ktoré boli v tomto programe používané. V závere praktickej časti je popísané reálne využitie tohto programu na detekciu objektu v pohybe po ose.
The goal of this bachelor thesis was to process issues of bin picking and to design an aplication for 2D robot vision used for object identification with practical aplication with the use of moving object on axis. Theoretical part of thesis contains research of bin picking and detailed research of methods used in computer vision. Practical part of thesis describes the program which was developed in MATLAB and algorithms, which are used in this program. End of practical part of thesis also describes real use of this program for detecting an object which is moving on axis.
Description
Citation
ROBOTA, J. Bin Picking pro 2D objekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (vhodnost řešení pro reálné aplikace).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO