Využití optimalizačních metod při návrhu transsonického křídla s implementací základních konstrukčně pevnostních omezení

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce seznamuje s využitím optimalizačních metod při návrhu křídla malého dopravního letounu kategorie business-jet, se zahrnutím základních konstrukčně pevnostních omezení. Konkrétně v ní byly prozkoumány možnosti metody plochy odezvy. Byla prokázána efektivita metody plochy odezvy ve spojení s CFD metodami při aerodynamické optimalizaci. Základní pevnostní požadavky byly začleněny do optimalizace a byl tak řešen reálný multidisciplinární problém. Práce se také zabývá metodami vyhodnocení rozložení zatížení po rozpětí křídla. Disertační práce byla řešena v rámci evropského projektu CESAR 6. rámcového programu EU.
The thesis gives overview of complex aerodynamic optimization approach applied to business-jet aircraft wing design. Response surface method (RSM) potential was explored particularly. The efficiency of RSM approach for CFD based aerodynamic optimization was demonstrated. Basic structural requirements were successfully integrated to optimization – real multidisciplinary problem was solved. Some methods for evaluation of forces distribution along wingspan were explored. Thesis was solving within the frame of 6th EU FP integrated project CESAR.
Description
Citation
DOUPNÍK, P. Využití optimalizačních metod při návrhu transsonického křídla s implementací základních konstrukčně pevnostních omezení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Salga, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-05-13
Defence
DP představuje moderní přístup návrhu křídla, využitím optimalizačních metod. Při publikaci výsledků je nutno zpřesnit definice a odkazy na literární prameny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO