Energetická úspora jednoduchého podtlakového větrání s vyústěním do exteriéru před sání tepelného čerpadla – případová studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Stále se zvyšující nároky na těsnost obálky budovy vyžadují z hygienických požadavků pravidelné větrání okny, nebo s ohledem na uživatelský komfort vzduchotechnickou jednotkou, která umožňuje zpětné získávání tepla. Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla mají vysoké pořizovací náklady, obzvláště pokud obsahují tepelné čerpadlo. Stále se zvyšující nároky na využití primární energie z neobnovitelných způsobují, že se v objektu vyskytuje technologie tepelného čerpadla. Ekonomicky výhodnou alternativou může být jednoduché podtlakové větrání domu, kde odpadní vzduch z interiéru je vyústěn přímo před sání tepelného čerpadla. Vzhledem k lepším pracovním podmínkám (teplejší a vlhčí odváděný vzduch) může tepelné čerpadlo obvykle dosahovat vyšších sezonních topných faktorů.
The ever-increasing demands on the airtightness of building envelope require regular ventilation of the windows for hygienic requirements, or with regard to user comfort an air handling unit that allows heat recovery. Air handling units with air recovery have high acquisition costs, especially if they include a heat pump. The ever-increasing demands on the use of primary energy from non-renewable sources mean that there is heat pump technology in the building. An economically advantageous alternative can be simple vacuum ventilation of the house, where the exhaust air from the interior is discharged directly before the suction of heat pump. Due to the better operating conditions (warmer and wetter exhaust air) the heat pump can usually achieve higher seasonal heating factors.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 655-660. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO