Velkoplošné systémy vytápění a chlazení

but.committeeprof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala velkoplošné systémy vytápění a chlazení. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Otázky oponenta: 1) Na straně 83 uvádí studentka spotřebu vody TV - na mytí podlah 20l/ 100 m2, což ovšem neodpovídá dosazení do výpočetního vztahu. 2) Na straně 87 uvádí studentka potřebu 56,81 kW při -15 °C, TČ má 2x 30 kW při +7 °C. Může studentka popsat či vysvětlit návrh TČ a bivalentního zdroje na daném případu? 3) Z jakého důvodu volí studentka při dimenzování větví V4 V5 a dalších na straně 96 a dále? Jaké jsou možné a vhodné rychlosti při použití Cu potrubí? 4) Na výkrese č. 10 nad kotlem a anuloidem, stejně jako na dalších místech a výkresech uvádí u AOV dimenze 40, 50. Existují takovéto odvzdušňovací ventily? 5) Na jakém teplotním spádu bude pracovat TČ a primární strana okruhu vytápění a ohřevu TV s ohledem na ohřev TV na výkrese č. 8? Otázky komise: 1) Jaké jsou zásady umisťování pojišťovacích ventilů. 2) Umístění zpětné klapky vzhledem k ochraně tepelného čerpadla 3) Provozování a kontrol tlakových nádob v otopných soustavách A – Studentka výborně reagovala a zaujala stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPočinková, Marcelacs
dc.contributor.authorKohlová, Vendulacs
dc.contributor.refereeTopič, Jancs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:56:37Z
dc.date.available2022-02-08T04:56:37Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout vytápění a chlazení v administrativní budově a předváděcí hale. Teoretická část se zabývá velkoplošnými systémy vytápění a chlazení. Jsou zde popsány druhy těchto systémů a jejich výhody a nevýhody. Praktická část je věnována návrhu vytápění a chlazení v zadané administrativní budově a předváděcí hale. V této části jsou řešeny dvě varianty návrhu. První varianta uvažuje použití tepelného čerpadla jako zdroje tepla a chladu. Ve druhé variantě řešení je použit jako zdroj tepla plynový kondenzační kotel a jako zdroj chladu chiller. Experimentální část se zabývá měřením vlastností jednoho stropního panelu. Hlavním úkolem bylo stanovení chladicího výkonu stropního panelu.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to design heating and cooling in the office building and the showroom. The theoretical part deals with large-scale heating and cooling systems. The types of these systems and their advantages and disadvantages are described here. The practical part is devoted to the design of heating and cooling in the assigned office building and the showroom. In this part, two variants of the design are considered. The first variant considers the use of a heat pump as a source of heat and cold. In the second variant of the solution, a gas condensing boiler is used as a heat source and a chiller as a cold source. The experimental part deals with measuring the properties of one ceiling panel. The main task was to determine the cooling capacity of the ceiling panel.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOHLOVÁ, V. Velkoplošné systémy vytápění a chlazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141805cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203694
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelné čerpadlocs
dc.subjectplynový kondenzační kotelcs
dc.subjectchillercs
dc.subjectpodlahové vytápěnícs
dc.subjectfancoilycs
dc.subjectchladicí stropní panelycs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectpředváděcí hala.cs
dc.subjectHeat pumpen
dc.subjectgas condensing boileren
dc.subjectchilleren
dc.subjectunderfloor heatingen
dc.subjectfan coilsen
dc.subjectcooling ceiling panelsen
dc.subjectoffice buildingen
dc.subjectshowroom.en
dc.titleVelkoplošné systémy vytápění a chlazenícs
dc.title.alternativeLarge-area heating and cooling systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:00:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141805en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:56:37en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:49en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
13.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.45 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59241.pdf
Size:
123.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59241.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59035.pdf
Size:
304.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59035.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141805.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141805.html
Collections