Návrh a realizace automatické ladičky kytary

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je návrh a realizace automatické ladičky kytary. Nejprve byla provedena rešerše dostupných ladiček a senzorů na trhu. Následovali experimenty, potřebné ke zjištění určitých parametrů, na které navazuje přímo návrh softwaru a hardwaru ladičky. Zařízení zpracovává zvuk vydávaný strunou a pomocí elektrického motoru otáčí ladící mechanikou kytary, čímž dochází k ladění. O zpracování vstupních dat a ovládání motoru se stará vývojová karta s ESP32.
Goals of this thesis are design and realization of automatic guitar tuner. First, a research was carried on of availalbe tuners and sensors on the market, which is followed up by design of the hardware and software. The device processes sound emitted by string and turns guitar’s machine head via electromotor, achieving tunning. The design of the tuner is aimed to be held in one hand. Processing of entry data and control of the motor is done by development board with ESP32.
Description
Citation
ZATLOUKAL, T. Návrh a realizace automatické ladičky kytary [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Najman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vejlupek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Proč každá kytara zní jinak? Na jakých strunách byl experiment otestován. Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO