Rizika řízení průběhu zakázky v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou představena teoretická východiska na základě odborné literatury. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, podrobný popis průběhu zakázky s analýzou všech rizik, které se mohou vyskytnout. Cílem praktické části je na základě provedené analýzy stanovit nejrizikovější faktory a navrhnout opatření k jejich snížení či eliminaci.
The diploma thesis deals with the issue of risk management during the contract of the chosen company, which deals with printing and sale of advertising and gift items and related services. The work is divided into three parts. The introductory part introduces the theoretical basis based on professional literature. The analytical part focuses on introducing a company, a detailed description of the course of the contract, and an analysis of all the risks that may arise. The aim of the practical part is to determine the most risky factors on the basis of the analysis and propose measures for their reduction or elimination.
Description
Citation
WOLF, D. Rizika řízení průběhu zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-29
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika řízení průběhu zakázky v podniku. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO