Prevence předávání pasivního otisku prohlížeče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Vzhľadom na rastúci význam nástrojov na ochranu pred sledovaním sa táto diplomová práca zameriava na návrh a implementáciu rozšírenia prehliadača na ochranu používateľov pred rizikami pasívneho fingerprintingu. Rozšírenie sa snaží chrániť súkromie používateľa pozmeňovaním vybraných HTTP hlavičiek požiadaviek. Okrem toho rozšírenie upravuje súvisiace webové API, aby zabezpečilo konzistentnosť medzi upravenými HTTP hlavičkami a prostredím prehliadača, čím ďalej zvyšuje účinnosť opatrení na ochranu súkromia. Navyše, keďže rozšírenie je vyvinuté pomocou najnovšej platformy Manifest V3, ukazuje možnosti tvorby rozšírení zameraných na ochranu súkromia aj na platforme s prísnejšími usmerneniami a obmedzeniami.
As the importance of tracking protection tools continues to grow, this diploma thesis focuses on designing and implementing a browser extension to shield users from the risks of passive fingerprinting. The extension aims to safeguard user privacy by altering selected HTTP request headers. Additionally, the extension modifies related Web APIs to ensure consistency between the altered HTTP headers and the browser environment, further enhancing the effectiveness of the privacy protection measures. Moreover, as the extension is developed using the latest Manifest V3 platform, it demonstrates the possibility of creating privacy-focused extensions even on a platform with stricter guidelines and limitations.
Description
Citation
HRUŠKA, J. Prevence předávání pasivního otisku prohlížeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačové sítě
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO