Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému CATIA V5

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem návrhu konstrukčního řešení vstřikovací formy pro kryt ventilátoru nákladního automobilu v programu Catia V5R19. V první části bakalářské práce jsou popsány základní informace o vstřikovacích formách, vstřikovacím stroji a cyklu vstřikování. Samotné řešení práce se věnuje popisu návrhu vstřikovací formy pro zadaný díl. Součástí práce je konstrukce 3D modelu vstřikovací formy.
This bachelor's thesis descirbes the design solution of an injection mold for the cover of the cooling-air fan from the truck. Software Catia V5R19 is used for the design solution. First part of the bachelor's thesis describes basic information about injection molds, molding machines and injection cycle. Very solution of the thesis describes the proces of designing an injection mold for the specified plastic part. Part of the design is the 3D model of injection mold.
Description
Citation
PŘIKRYL, A. Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému CATIA V5 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO