Hraní stolní hry Stratego počítačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem této práce je desková hra s neúplnou informací Stratego. Cílem je průzkum a zhodnocení dosavadních řešení hraní počítačem, návrh, implementace a testovaní vlastního řešení hraní počítačem. Pro vlastní řešení byly zvoleny modifikovaný algoritmus Monte Carlo Tree Search, algoritmus alfa-beta a expectimax. Řešení bylo realizováno jako konzolová aplikace s možností rozšíření. Funkcionalita implementace byla validována a otestována pomocí experimentů. Efektivita výsledného algoritmu byla uspokojivá
The topic of this thesis is the board game of Stratego. This game features incomplete information. The goal of this thesis is research of existing game playing algorithms and, design and implementation of new solution. For the new solution modified version of Monte Carlo Tree Search as well as alfa-beta algorithm and expectimax were used. The solution was implemented as a console application with possibility of future expansion. Functionality of the solution was validated and tested using experiments. Effectivity of the final algorithm was satisfying
Description
Citation
IROVSKÝ, D. Hraní stolní hry Stratego počítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO