Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme rovny nule a získáme stacionární bod. Stacionární bod je bodem, ve kterém předpokládáme existenci maxima či minima funkce.
Thesis deals with problems of extreme searching in multivariable calculus. Searching maxima/minima of the function can be moreover specified to local extremes, global extremes or strict extremes. Computations are mainly based on first derivations of the function that are set to be zero, in order to obtain the stationary point. Stationary point is point, where maxima or minima of the function is expected.
Description
Citation
BESEDA, J. Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO