Residential Satisfaction in Different Urban Structures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Tento článek porovnává výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, které v rámci projektu GA17-26104S: Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území proběhlo v pěti brněnských obytných souborech. Obytné soubory, ve kterých průzkum probíhal, byly vybrány tak, aby zastupovaly odlišné typy urbanistických struktur. Vyhodnocení dotazníkového šetření by tak mohlo přispět k vysvětlení vztahu mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel.
This study compares the results of a questionnaire survey focused on residential satisfaction. The survey was a part of the GA17-26104S project and was undertaken in five different residential areas in Brno. These residential areas were selected to represent different types of urban structures. The evaluation of the results of the questionnaire survey could thus contribute to explaining the relationship between urban structure and residential satisfaction.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2018, s. 28–35. ISBN 978-80-214-5664-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO