Autonomní diferenciální rovnice a jejich užití v ekonomii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá autonómnymi diferenciálnymi rovnicami a ich využitím v ekonomike. V práci je sformulovaných niekoľko ekonomických modelov, a to Walrasov model cenového prispôsobenia, Goodwinov model hospodárskeho cyklu, dva modely ekonomického rastu - Harrodov-Domarov a Solowov-Swanov. Všetky tieto modely sú podrobené matematickej analýze a ich riešenia sú doplnené o príslušnú ekonomickú interpretáciu. V prípade Walrasova modelu je diskutovaných niekoľko kvalitatívne odlišných typov dopytu.
This thesis focuses on autonomous differential equations and their application to economics. There are four economic models formulated in this thesis - the Walrasian auctioneer model, Goodwin’s Growth Cycle Model, and two models of economic growth, the Harrod–Domar model and the Solow–Swan model. All the models are subjected to rigorous mathematical analysis and complemented with appropriate economic interpretations. Specifically for the Walrasian general equilibrium model, several qualitatively different types of demand are discussed.
Description
Citation
ŠKRABÁKOVÁ, K. Autonomní diferenciální rovnice a jejich užití v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Matematické metody v ekonomice
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
prof. Koráb - Jaké je praktické využítí Vašich výsledků? - odpovězeno. doc. Půža - Nebylo by ve Vaší práci vhodnější použít model se zpožděním? - odpovězeno. Mgr. Novotná - Kam byste dala časové zpoždění modelu? Na stranu nabídky nebo poptávky? - odpovězeno. Ing. Šustrová - Jak by se daly Vaše výsledky aplikovat do diplomové práce? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO