Zdanění studentů v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení základní problematiky týkající se zdanění příjmu studentů. První kapitola popisuje teoretická východiska, vymezuje daňovou teorii, jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů. V druhé kapitole specifikujeme obecné informace k dani z příjmu fyzických osob a systém sociálního pojištění. V empirické části jsou uvedeny praktické příklady výpočtu daňové povinnosti. Cílem práce je nalezení optimálního zdanění příjmu studenta.
Bachleor´s thesis focuses on the definition of the fundamental issues relating to the taxation of income students. The first chapter describes the theoretical background, defines tax theory explains the basic information on the taxation of income. In the second chapter we specify general information on a tax on personal income tax and social insurance systém. In the empirical section provides practical examples of calculating the tax liability. The aim is to find the optimal income taxation student.
Description
Citation
BARTOŇ, M. Zdanění studentů v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Ing. Klíma: Co by studenti získali, kdyby podali daňové přiznání, přestože podepisují "Prohlášení". Ing. Estélyiová: Podle jakých kritérií si student vybral respondenty pro dotazníkové šetření. Ing. Bednář: Zabýval se student trendem za určitou dobu několika roků při porovnávání jednotlivých variant (OSVČ, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO