Hodnocení finanční situace zvolené společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores ČR a.s. v letech 2011–2015. Hodnocení je provedeno na základě účetních výkazů. Práce je rozčleněna na 3 celky – úvodní část je zaměřena na teoretická východiska, druhá část pak představuje aplikaci metod uvedených v úvodní části práce. Na základě výše zmíněných pasáží je provedena analýza současného stavu společnosti. Závěrem práce jsou návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace.
This thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company, TESCO Stores ČR a. s in the years 2011-2015. The evaluation is carried out on the financial statements. The work is divided into 3 units-introductory part is focused on the theoretical background, the second part then represents the application of the methods referred to in the introductory part of the job. On the above mentioned passages is the analysis of the current state of the company. In conclusion, the work are suggestions and recommendations on the improvement of the financial situation.
Description
Citation
SYNKOVÁ, G. Hodnocení finanční situace zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázka vedoucí č. 1 - odpovězeno prof. Dostál - Do jaké míry lze navrhovaná opatření použít v praxi? - odpovězeno Ing. Krejčíř - Jak chcete docílit zvyšování objemu nových zákazníků? Byly výsledky práce předloženy managementu společnosti? - odpovězeno Ing. Krejčíř - V práci máte uvedené silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby jste neanalyzovala? - odpovězeno Ing. Bočková - Zkoumala jste kvalitu prodávaných produktů? - odpovězeno doc. Bartoš - Proč si myslíte, že Kaufland má tak vysokou hodnotu indexu IN 05 oproti Tescu? Při výpočtu indexu IN 05 u Kauflandu nemáte ošetřený druhý ukazatel ve výpočtu, tedy úrokové krytí. Z tohoto důvodu je tento ukazatel zkreslený. - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO