Aplikace měřicích sond v procesu obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu a měření mimo obráběcí stroj. V druhé části je uveden stručný přehled aplikací měřicích sond, které jsou použitelné přímo na obráběcím stroji.
This bachelor thesis is focused on measuring methods in process of machining. The object of this work is making summary of measuring methods. The thesis consists of two parts. First part focuses on measuring means for the inspection and the measuring outside the machine tool. The second part provides summary of application of measuring probes, which are used directly in the machine tool.
Description
Citation
VRZAL, J. Aplikace měřicích sond v procesu obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Praktické zkušenosti s měřením na přístrojích a aparaturách. 2) Znáte cenové relace techniky uváděné v práci? 3) Jaké výstavní akce v souvislosti se sondami jste navštívil? 4) Jak se kvantifikuje přesnost obráběcího stroje? 5) Dokážete si představit uváděnou jednotku nanometry? 6) Jakou sondu doporučuje pro nastavení drážkovací frézy při naostřování? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO