MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově rozdílných hmot, mezi kterými je atrium. V podzemních podlažích je parkování a technické zázemí budovy, v parteru se nachází restaurace a kino-kavárna. V dalších podlažích jsou kanceláře a byty. Použitý materiál je dřevo, kov, beton, sklo a barevné nátěry.
I deal with design of townhouse on the waterfront in Prerov in my bachelor´s thesis. The task is a finding of an optimal solution of the building on the corner of the streets Brabanska and Mala Dlazka. After many considerations I choose the concept : two vertical diverse forms, between these is atrium. On the undergroundfloors are parkingplaces and technical facilities. On the parterre are restaurant and cinema cafe. Upstairs are offices and flates. Applied materials are wood, iron, concrete, glass and coloured paints.
Description
Citation
MIKLOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Andrea Bacová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-05-24
Defence
Prezentace projektu, zodpovězené otázky oponenta. Návrh na cenu děkana
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO