Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a bude slouţit jejímu vedení pro přehled o prodaném zboţí, obratu a zisku. Vytvořena bude v programovacím jazyku Visual Basic for Application v programu Microsoft Excel.
This bachelor thesis deals with the design of a supporting storage application, which is intended to simplify and streamline processes related to the storage of the company's goods. The company's employees will work with the app and app will serve management for an overview of the merchandise sold and revenue and profit. It will be created in the programming language Visual Basic for Application in Microsoft Excel.
Description
Citation
KUGLER, R. Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Štepník: pro jaku společnost jste dělal aplikaci? odpovězeno doc. Zich: jak by jste postupoval v případe, kdyby společnost chtela použit aplikaci i v ostatnych predajnach? -odpovězeno doc. Sedláček: formální uprava práce - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO