Detekce směru otáčení palivové pumpy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zařízení pro detekci směru otáčení DC motoru použitého jako palivová pumpa v nádržovém modulu. Směr otáčení motoru je zjišťován na základě změny magnetického pole při jeho pohybu. Detekce směru otáčení bude použita ve výrobě při testování možné záměny napájecích kabelů motoru. Práce je realizována ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
This thesis describes the design and commissioning of a device for detection of the rotation direction of a DC fuel pump. The rotation direction is calculated on the basis of change of magnetic field during its movement. Detection of the rotation direction will be applied in manufacture at possible supply cables confusion testing. Thesis is carried out in cooperation with industrial partner.
Description
Citation
MATĚJÁSKO, M. Detekce směru otáčení palivové pumpy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své bakalářské práce na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO