Strukturované multisystémy a multiautomaty indukované časovými procesy

but.committeeprof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - oponent (člen) doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorChvalina, Jancs
dc.contributor.authorKřehlík, Štěpáncs
dc.contributor.refereeMoučka,, Jiřícs
dc.contributor.refereeŠlapal, Josefcs
dc.date.accessioned2018-11-10T17:55:03Z
dc.date.available2018-11-10T17:55:03Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractV disertační práci diskutujeme binární hyperstruktury obecných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádů a speciálně operátorů Jacobiho tvaru. Tyto operátory jsou motivovány modely specifických časových procesů. Také studujeme binární hyperstruktury konstruované z distributivních svazů a navrhujeme přechod těchto konstrukcí na n-ární hyperstruktury. Používáme tyto hyperstruktury ke konstrukci multiautomatů a kvazi-multiautomatů. Vstupní množina těchto strukturovaných automatů je konstruována tak, že přenos informací speciálních časových funkcí je nenáročný. Z tohoto důvodu používáme hladké kladné funkce nebo vektory, jejichž složky jsou reálná čísla nebo hladké kladné funkce. Právě výše zmíněné hypergrupy jsou použity jako stavové množiny těchto kvazi-multiautomatů. Nakonec zkoumáme různé typy součinů takovýchto multi-automatů a kvazi-multiautomatů. V tomto pojetí zobecňujeme klasické definice Dörfelra. U některých typů součinů je transfer na kontext hyperstruktur přirozený, v případě kartézské kompozice toto zobecnění vede na zajímavé výsledky.cs
dc.description.abstractIn the thesis we discuss binary hyperstructures of linear differential operators of the second order both in general and (inspired by models of specific time processes) in a special case of the Jacobi form. We also study binary hyperstructures constructed from distributive lattices and suggest transfer of this construction to n-ary hyperstructures. We use these hyperstructures to construct multiautomata and quasi-multiautomata. The input sets of all these automata structures are constructed so that the transfer of information for certain specific modeling time functions is facilitated. For this reason we use smooth positive functions or vectors components of which are real numbers or smooth positive functions. The above hyperstructures are state-sets of these automata structures. Finally, we investigate various types of compositions of the above multiautomata and quasi-multiautomata. In order to this we have to generalize the classical definitions of Dörfler. While some of the concepts can be transferred to the hyperstructure context rather easily, in the case of Cartesian composition the attempt to generalize it leads to some interesting results.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKŘEHLÍK, Š. Strukturované multisystémy a multiautomaty indukované časovými procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88286cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51598
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKartézská kompozice kvazi--automatůcs
dc.subjectZobecnění kvazi--automatůcs
dc.subjectHeterogenní produkt kvazi-automatůcs
dc.subjectHomogenní produkt kvazi-automatůcs
dc.subjectHypergrupycs
dc.subjectTeorie hyperstruktur a automatůcs
dc.subjectLineární diferenciální operátorycs
dc.subjectModelovací funkcecs
dc.subjectSpojnicový prostorcs
dc.subjectKvazi-multiautomaty.cs
dc.subjectCartesian composition of quasi--automataen
dc.subjectGeneralization of quasi--automataen
dc.subjectHeterogeneous product of quasi--automataen
dc.subjectHomogeneous product of quasi--automataen
dc.subjectHypergroupsen
dc.subjectHyperstructure theory and automataen
dc.subjectJoin spaceen
dc.subjectLinear differential operatorsen
dc.subjectModelling function Quasi--multiautomata.en
dc.titleStrukturované multisystémy a multiautomaty indukované časovými procesycs
dc.title.alternativeStructured Multisystems and Multiautomata Induced by Times Processesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2015-12-11cs
dcterms.modified2015-12-11-15:13:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid88286en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:53en
sync.item.modts2021.11.22 23:18:34en
thesis.disciplineMatematika v elektroinženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1006.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
233.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Moucka_Oponentsky posudek disertacni prace Krehlik.pdf
Size:
113.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Moucka_Oponentsky posudek disertacni prace Krehlik.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Slapal_KrehlikPhDposudek1.pdf
Size:
201.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Slapal_KrehlikPhDposudek1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_88286.html
Size:
5.12 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_88286.html
Collections